ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató röviden összefoglalja a BITRONIK E. C. adatkezelője által folytatott adatkezelési irányelveket és annak gyakorlati megvalósulását a látogató/felhasználó/ügyfél/szolgáltató, továbbiakban LFÜSZ adatainak kezelésével kapcsolatban.

 

1. Adatkezelő:

Az adatok kezelője a BITRONIK E.C.

Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 144.

Adószám: 24444583-2-43

Telefon: +36-1-208-5520

E-mail: bitronik@bitronik.hu

Cégjegyzékszám: 01-11-002964

 

2. A kezelt adatok és az érintettség köre:

A weboldal használatával, és/vagy telefonhívás kezdeményezésével, papír alapú levél, vagy fax, illetve E-mail küldésével a LFÜSZ önkéntesen hozzájárul az ezekben megadott személyes illetve kapcsolódó adatok kezeléséhez, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti felhasználásához, különösképpen:

-Vezeték- és keresztnév

-Telefonszám

-E-mail cím

-Érintett objektumának címe

-Számlázási és postacíme

-Műszaki adatok

felhasználásához.

Az adatkezelő a megadott adatok pontatlanságáért és/vagy valótlanságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek csak a LFÜSZ kifejezett kérésére adja tovább.

A weboldal látogatása során még statisztikai céllal sem kerül rögzítésre a látogatás ténye, kezdő/befejező időpontja.

 

3. Az adatkezelés célja:

A LFÜSZ személyes adatai kezelésének célja a következő:

-Azonosítás

-Kapcsolattartás

-Szolgáltatás nyújtása

 

4. Az adatkezelés időtartama:

Ha a LFÜSZ megkeresése 30 napon belül nem vezet ráirányuló tevékenységhez, üzleti kapcsolathoz, szolgáltatás nyújtásához, akkor az adatkezelő a LFÜSZ adatait 10 munkanapon belül törli.

Ha a BITRONIK E.C. üzleti kapcsolatba kerül (szolgáltatást nyújt, ill. szolgáltatást igénybe vesz) a LFÜSZ számára (jellemzően műszaki tanácsadás, tervezés, kivitelezés, javítás-karbantartás, üzemeltetés, ill. anyagbeszerzés, alvállalkozás) akkor a LFÜSZ által megadott adatokat jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint addig kezeli, használja fel, amíg az üzleti kapcsolat tart. Ha a kapcsolat hitelt érdemlően igazolhatóan, vagy írásban alátámasztva megszűnik (pl. bármelyik fél által kezdeményezett felmondás, érdekmúlás, elévülés, stb.) akkor az adatkezelő a LFÜSZ adatait 10 munkanapon belül törli.

A LFÜSZ által megadott adatokat az adatkezelő, a LFÜSZ írásos kezdeményezésére is haladéktalanul, az írásbeli igénybejelentést követően 3 munkanapon belül törli. A LFÜSZ ezt az igényét a 1116 Budapest, Fehérvári út 144. postacímre küldött levélben, vagy a +36-1-208-5520 hívószámú faxon, illetve a bitronik@bitronik.hu E-mail címen jelentheti be.

 

5. Az adatfeldolgozók köre:

A szóban forgó adatokhoz csak az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adható ki, kivétel, ha törvényi kötelezettségből szükséges a megfelelő jogalappal rendelkező hatóságnak a LFÜSZ adatait kiadni.

 

6. Az adatok tárolása:

A LFÜSZ által megadott adatokat az adatkezelés időtartama alatt a BITRONIK E.C., a cég bejegyzett székhelyén, a 1116 Budapest, Fehérvári út 144. szám alatti, 24-órás portaszolgálattal rendelkező irodaház 116-os számú, távfelügyeleti átjelzésre is programozott elektronikus riasztórendszerrel védett, bérelt helyiségében tárolja, elektronikus formában bejelentkezési jelszóval védett számítógépe/ke/n, és/vagy papíralapú dokumentáció formájában iratszekrényekben.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek és hatályos törvények:

Amennyiben a LFÜSZ úgy érzi, hogy az adatait a BITRONIK E.C. nem a fent leírtak szerint, vagy a hatályos törvényeknek megfelelően kezeli, akkor a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) fordulhat, illetve vita esetén megkereshet békéltető testületet, vagy jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti.

A LFÜSZ az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben is tájékozódhat:

-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (u.n. infotörvény)

-A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény

-Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény

-A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény

 

GDPR - BITRONIK E.C. 2018

 

 

Az Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadom !

TOVÁBB